Praktijkvoorbeelden evaluatie

Praktijkvoorbeelden evaluatie

Klik op de logo's voor nadere informatie over het onderzoek:
  Vervangingsfonds_box_185
  Aanpak ziekteverzuim PO
  Ministerie BZK_box_185
  Socal return door het Rijk
  Gemeente Zoetermeer_box_185
  Evaluatie ZoetermeerPas
  Gemeente Alphen aan den Rijn_box_185
  Fusie WMO-organisatie Participe
  Gemeente Bernisse e.a
  Integraal jeugdbeleid gemeenten
  Ministerie SZW_box_185
  Cliëntenparticipatie onder de WWB
  Vervangingsfonds_box_185
  Arboplusconvenant Onderwijs
  Kruiswerk Sensire
  Strategisch onderzoek bestaansrecht
  CVZ_box_185
  Evaluatie wijziging art.13 WOG
  CVZ_box_185
  Stelselherziening Tandheelkunde
  CVZ_box_185
  Productevaluatie FK voor CVZ
  Ministerie SZW_box_185
  Info- en Servicepunt Sociale Activering