Praktijkvoorbeelden

Inventariserend onderzoek

Evaluatief onderzoek

Inventariserend onderzoek

Klik op de logo's voor nadere informatie over het onderzoek:
  Vluchtelingenwerk_box_185
  Behoefteonderzoek VluchtelingenWerk
  CVZ_box_185
  Diagnostiek spataderen CVZ
  RIVM_185
  Informatievoorziening zelftests
  Vervangingsfonds_box_185
  Ziekteverzuim OOP’ers & OP’ers
  Consument en Veiligheid_185
  Kinderveiligheids-campagne
  Gemeente Alphen aan den Rijn_box_185
  Opvoedings-ondersteuning
  Vervangingsfonds_box_185
  Mediation in Primair Onderwijs
  CVZ_box_185
  Osteotomie en Otrhodontie
  Ministerie SZW_box_185
  Agenda voor de Toekomst
  FNV_box_185
  Herbeoordeling WAO’ers
  Ministerie SZW_box_185
  Re-integratie oudere werkzoekenden
  CVZ_box_185
  Elektr. oriëntatie-hulpmiddelen
  Minsterie VWS_box_185
  Monitoronderzoek Wvg Ministerie VWS
  CVZ_box_185
  Computerbeeldschermen slechtzienden
  Gemeente Deventer_box_185
  Zelfredzaamheid Deventer
  CVZ_box_185
  Toepassing drukpakken CVZ
  Gemeente Deventer_box_185
  Gehandicapten in Deventer
  DESfonds_box_185
  Behoeftepeiling DES-betrokkenen

  Evaluatief onderzoek

  Klik op de logo's voor nadere informatie over het onderzoek:
   Vervangingsfonds_box_185
   Aanpak ziekteverzuim PO
   Ministerie BZK_box_185
   Socal return door het Rijk
   Gemeente Zoetermeer_box_185
   Evaluatie ZoetermeerPas
   Gemeente Alphen aan den Rijn_box_185
   Fusie WMO-organisatie Participe
   Gemeente Bernisse e.a
   Integraal jeugdbeleid gemeenten
   Ministerie SZW_box_185
   Cliëntenparticipatie onder de WWB
   Vervangingsfonds_box_185
   Arboplusconvenant Onderwijs
   Kruiswerk Sensire
   Strategisch onderzoek bestaansrecht
   CVZ_box_185
   Evaluatie wijziging art.13 WOG
   CVZ_box_185
   Stelselherziening Tandheelkunde
   CVZ_box_185
   Productevaluatie FK voor CVZ
   Ministerie SZW_box_185
   Info- en Servicepunt Sociale Activering