Cliëntervaringsinstrument Ipso Facto in VGN waaier 2016

Cliënttevredenheid Tevredenheidsonderzoek Verstandelijk gehandicapten (VG) Sector

ocahw2015

Cliëntervaringsinstrument ‘onze cliënten aan het woord’ van Ipso Facto blijft ook in 2016 onvoorwaardelijk in de waaier van VGN

Ons cliëntervaringsinstrument heeft ook dit jaar een positieve beoordeling gekregen van de commissie van deskundigen van VGN. Dat betekent dat ‘Onze cliënten aan het woord’  onvoorwaardelijk deel blijft uitmaken van de waaier in 2016.

Het instrument ‘onze cliënten aan het woord’ van Ipso Facto is opgenomen in de waaier van cliëntervaringsinstrumenten van VGN (pijler 2b). VGN verwacht van de aanbieders in de waaier dat ze continu werken aan verbetering van de kwaliteit van hun instrumenten. De ontwikkeling van de instrumenten wordt mede richting gegeven door adviezen van de externe wetenschappelijke commissie  die namens VGN alle instrumenten periodiek beoordeelt.

In het najaar van 2015 heeft de commissie de instrumenten uit de waaier opnieuw bekeken. Daartoe is in september 2015 aan de eigenaars van de instrumenten informatie gevraagd. Het accent lag dit jaar op betrouwbaarheid en validiteit van het instrument. Daarnaast is gevraagd inzage te geven in de plannen voor verdere ontwikkeling van het instrument. We hebben deze informatie aangeleverd in de vorm van een kwaliteitsrapportage aan VGN.

De commissie heeft onze jaarlijkse kwaliteitsrapportage positief beoordeeld, zowel als het gaat om de recente aanpassingen aan het instrument, als om de uitgevoerde analyses op betrouwbaarheid en validiteit. De plannen voor verdere ontwikkeling worden ‘vertrouwenwekkend’ genoemd. Hieronder volgen enkele citaten uit de recensie.

Met betrekking tot het instrument in de huidige vorm oordeelt de commissie:

  • De beschrijving geeft goed inzicht in de aanpassingen sinds de voorlaatste versie. Bemerkingen van de commissie hebben geleid tot verbetering van het instrument, o.a. de rapportage per cliënt.
  • Meer aandacht voor instructie aan de interviewers is positief.

Met betrekking tot de plannen voor doorontwikkeling:

  •  De plannen zijn vertrouwenwekkend. Zowel aandacht voor de kwaliteit van de vragenlijst als voor het systematisch verzamelen van ervaringen van interviewers.

Uiteraard zijn we zeer verheugd met deze goede beoordeling. Het is voor ons een positieve stimulans om ook in 2016 te blijven werken aan verdere verbetering van de kwaliteit van ons cliëntervaringsonderzoek.

 

De link hieronder leidt naar een hoofdstuk uit de kwaliteitsrapportage 2015, waarin een korte toelichting op het instrument en de werkwijze (dataverzameling, rapportage) wordt gegeven. De volledige kwaliteitsrapportage met daarin ook de resultaten van de analyses op betrouwbaarheid en validiteit kan op verzoek worden ingezien (neem daarvoor contact op met Matthieu den Hoedt).

Toelichting
vragenlijst & verzamelde verbeterinformatie

Comments are closed.