Woonwensen senioren gemeente Wageningen

Beleidsterreinen Lokaal beleid & Voorzieningen Overheidsinstanties

In opdracht van de gemeente Wageningen worden de woonwensen van senioren in Wageningen geïnventariseerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met stichting Coördinatieorgaan Samenwerkende Wageningse Ouderenorganisaties (CWSO) en de Woningstichting. In de Woonvisie van de gemeente is aangegeven dat het goed zou zijn als senioren zolang mogelijk in hun eigen huis en hun vertrouwende omgeving kunnen blijven wonen. […]

More

Evaluatie Sociaal Economische Agenda Zoetermeer

Beleidsterreinen Lokaal beleid & Voorzieningen Overheidsinstanties Sociale Zaken & Werkgelegenheid

De gemeente Zoetermeer kent sinds 2006 de Sociaal Economische Agenda (SEA). In dit programma werken ondernemers, onderwijs en overheid (de 3 O’s) aan een economisch gezond en sociaal Zoetermeer. Elke vier jaar leggen de partners in een convenant en bijbehorend uitvoeringsprogramma vast welke projecten in dat kader worden ingezet. Het meest recente convenant is medio […]

More