Cliënten aan het woord toegelaten tot VGN waaier 2017-2019

Beleidsterreinen Cliënttevredenheid Tevredenheidsonderzoek Verstandelijk gehandicapten (VG) Sector

Het cliëntervaringsinstrument ‘Cliënten aan het woord’ van Ipso Facto is toegelaten tot de waaier 2017 van VGN. De commissie van deskundigen oordeelt positief over de ontwikkeling van onze methode in de afgelopen jaren. De commissie noemt in dat kader ook de ontwikkeling van een nieuwe pictogrammenversie van ons instrument en juicht de mogelijkheden om frequenter en flexibeler te kunnen meten toe. Met betrekking tot de picto-versie heeft de commissie nog wel enkele vragen die betrekking hebben op de betrouwbaarheid, validiteit en doelgroep van het nieuwe instrument. Deze vragen verklaren de ontwikkelopgave voor het komende jaar: doorontwikkeling van en nader onderzoek naar de picto-versie.
De recensie van de wetenschappelijke commissie kan hier worden ingezien.

Comments are closed.