Cliëntervaringsinstrument Ipso Facto weer positief beoordeeld

Tevredenheidsonderzoek Verstandelijk gehandicapten (VG) Sector

Cliëntervaringsinstrument ‘onze cliënten aan het woord’ opnieuw positief beoordeeld

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft eind 2010 besloten nieuwe impuls te geven aan de verbetering van de kwaliteit van zorg en ondersteuning door een Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg te ontwikkelen. Binnen de kwaliteitskader worden 3 pijlers onderscheiden. In pijler 2B staat het meten van cliëntervaringen centraal. Dit is gekoppeld aan de zorg- en ondersteuningsplancyclus. Instellingen kiezen uit een waaier van cliëntervaringsinstrumenten om cliëntervaring te meten voor verbeterinformatie.

Het instrument van Ipso Facto ‘Onze cliënten aan het woord’ is een van de 12 instrumenten die is opgenomen in de waaier. Ons instrument is in 2013 positief beoordeeld door de wetenschappelijke commissie van VGN. De commissie kon de instrumenten beoordelen op een schaal van 1 (niet geschikt) tot 4 (zonder meer geschikt). Zeven instrumenten, waaronder het onze, hebben oordeel 4 gekregen: “zonder meer geschikt voor Pijler 2B”.

De commissie heeft enkele aandachtspunten benoemd die – samen met de ervaringen vanuit de praktijk – zijn gebruikt om het instrument te actualiseren en de rapportagemogelijkheden uit te breiden. In de afgelopen periode (najaar 2014) is de laatste versie van ons instrument wederom beoordeeld door VGN, en opnieuw is de beoordeling positief! Ons instrument had en houdt beoordeling 4 en blijft daarmee voldoen aan de kwaliteitseisen voor cliëntervaringsonderzoek zoals die sinds 2014 gelden.

De meest recente versie van de vragenlijst is hieronder te vinden:

Voorbeeld
Basisvragenlijst Cliëntervaringsonderzoek
Voorbeeld
Persoonlijk dossier
⇐ Voor meer informatie over cliëntervaringsonderzoek in de VG-Sector klik op de button

Comments are closed.