doorontwikkeling

Het huidige instrument is het resultaat van continue doorontwikkeling. De ervaringen van gebruikers (opdrachtgevers, interviewers en cliënten) spelen hier een belangrijke rol in, maar de ontwikkeling wordt ook richting gegeven door adviezen van de externe wetenschappelijke commissie die namens VGN alle instrumenten periodiek beoordeelt.
Ipso Facto streeft ernaar om het instrument continu te verbeteren en aan te passen aan de wensen en mogelijkheden van de doelgroep, zoals ook geconstateerd door de commissie in de meest actuele recensie eind 2016.

Doorontwikkeling pictogrammenversie

In 2016 is voor het eerst ervaring opgedaan met een pictogrammenversie van ons instrument. Deze versie is bedoeld als aanvulling op de reguliere versie, voor cliënten die wat meer ondersteuning nodig hebben bij het interview. Momenteel werken we verder aan de doorontwikkeling van de pictogrammenversie, waarbij we samenwerken met diverse opdrachtgevers. Gezamenlijk onderzoeken we welke items we kunnen gebruiken in de pictogrammenversie en hoe we die kunnen ‘vertalen’ in pictogrammen.  Een volgende stap is om de pictoversie verder te testen bij de doelgroep zelf. Daarmee krijgen we inzicht in de begrijpelijkheid en geschiktheid voor verschillende doelgroepen. Daarmee geven we ook verder invulling aan de vragen die de wetenschappelijke commissie van VGN heeft gesteld over de ontwikkeling van de pictoversie.