Evaluatie programma Schakel! van het Vervangingsfonds

Sociale Zaken & Werkgelegenheid

Ziekteverzuim VervangingsfondsHet Vervangingsfonds financiert vervanging van zieke leerkrachten in het primair onderwijs (PO) en ondersteunt scholen en schoolbesturen in het PO bij het opzetten en implementeren van ziekteverzuim-, arbo-, re-integratie- en personeelsbeleid. Het Vervangingsfonds levert daarmee een bijdrage aan het bestrijden en voorkomen van ziekteverzuim in het PO. Het Vervangingsfonds voert regelmatig grootschalige projecten of programma’s uit om een extra impuls te geven aan de aanpak van het ziekteverzuim in het PO. Het meest recent uitgevoerde programma is het programma Schakel! (2012 – 2014). Met dit programma heeft het Vervangingsfonds extra ondersteuning geboden aan schoolbesturen om verzuim te voorkomen en versnelde re-integratie van zieke medewerkers tot stand te brengen. Schakel! bestond uit een aantal onderdelen: praktische ondersteuning van besturen door adviseurs van het Vervangingsfonds bij de aanpak van langdurig verzuim, een subsidieregeling voor de aanpak van frequent verzuim en een tenderregeling voor projecten om werkplezier in het PO te verhogen.

Ipso Facto heeft onderzocht hoe bekend het programma Schakel! en de verschillende onderdelen zijn bij de doelgroep (directeuren van scholen en vertegenwoordigers van schoolbesturen) en wat het effect is geweest van de ondersteuning op het ziekteverzuim in het PO. De evaluatie bestond uit enquêtes onder de verschillende gebruikersgroepen en onder enkele groepen niet-gebruikers. Omdat grootschalige enquêtes in het onderwijs vaak een slechte respons opleveren, is veel aandacht besteed aan selectie van de gebruikersgroepen en is gekozen voor een persoonlijke benadering van de respondenten. Om ook een goede respons te realiseren onder niet-gebruikers zijn deze enquêtes uitsluitend telefonisch afgenomen. Dankzij deze maatregelen is een goede respons gerealiseerd. De resultaten laten zien dat de ondersteuning van het Vervangingsfonds bij een meerderheid van de besturen bekend is, goed gewaardeerd wordt en een positief effect heeft op de waargenomen ontwikkeling van het ziekteverzuim. Analyse op de databestanden levert aanwijzingen op voor een effect van de ondersteuning op het aantal langdurig zieken in het PO.

samenvatting evaluatie Schakel

 

Voor meer informatie over de evaluatie klik op de button hieronder: 

Vervangingsfonds_box_185

Comments are closed.