Tweede-Kamer breed -Jan Jaap Broekhuijsen - Cerberus

Evaluatie Social Return aangeboden aan de Tweede Kamer

Overheidsinstanties Sociale Zaken & Werkgelegenheid
Bron: Jan Jaap Broekhuijsen - Cerberus
Bron: Jan Jaap Broekhuijsen – Cerberus

Onze evaluatie van de implementatie social return bij het Rijk is op 28 oktober (2014) aangeboden aan de Tweede Kamer. Minister Blok constateert in de aanbiedingsbrief dat de evaluatie veel informatie heeft opgeleverd over de wijze waarop social return wordt toegepast door het Rijk, maar dat nog geen conclusie kan worden getrokken over het succes van social return in termen van re-integratie. Redenen hiervoor zijn dat veel opdrachten ten tijde van de evaluatie nog niet afgerond waren (aanbestede opdrachten kennen vaak een looptijd van meerdere jaren, waardoor de mogelijkheid bestaat om de social-returnafspraken op een later moment in de opdracht te realiseren) en dat de verantwoordingsinformatie onvoldoende beschikbaar is.

In het rapport wordt verder ingegaan op de toepasbaarheid van prestatie-instrumenten om social-returninspanningen te meten en belonen, de wijze waarop de grote gemeenten invulling geven aan social return (en de overeenkomsten en verschillen met de invulling van het Rijk) en de visie van externe deskundigen en vertegenwoordigers van stakeholders op de toepassing van social return.

Voor de aanbiedingsbrief van Minister Blok aan de Tweede Kamer zie de website van het ministerie van BZK

Zowel ons rapport als de samenvatting ervan kunnen hieronder worden gedownload:

Eindrapport
Evaluatie implementatie social return bij de Rijksoverheid
Samenvatting
Evaluatie implementatie social return bij de Rijksoverheid

Comments are closed.