Resultaten onderzoek lokaal beleid seniorenhuisvesting 2016 gepresenteerd

Belangenorganisaties Lokaal beleid & Voorzieningen

ANBO Ipso Facto heeft begin 2016 een inventarisatie van lokaal beleid ouderenhuisvesting uitgevoerd in opdracht van ANBO. De resultaten zijn eind maart gepresenteerd en beschikbaar via de site van ANBO.

Om een actueel beeld te krijgen van het beleid van Nederlandse gemeenten wil ANBO, als grootste belangenbehartiger van de ouderen, in 2016 een actueel en representatief beeld schetsen van het lokale huisvestingsbeleid voor ouderen. Het onderzoek wordt eens in de vier jaar herhaald, zodat ANBO ook de ontwikkelingen in het beleid kan volgen. In 1998 is het voor het eerst uitgevoerd, met als doel meer inzicht te verkrijgen in de wijze waarop gemeenten omgaan met (nieuwe) relevante ontwikkelingen binnen dit beleidsterrein, waarbij de combinatie van wonen en zorg centraal stond. Ook in 2002, 2007 heeft Ipso Facto op verzoek van ANBO  het onderzoek herhaald. Het laatste onderzoek in 2012 is uitgevoerd met financiering van het ministerie van BZK.

  • Hieronder kunt het rapport (2016) downloaden:
Eindrapport
Landelijk onderzoek lokaal beleid ouderenhuisvesting (2016)

 

Uit het laatste onderzoek naar ouderenhuisvesting (2012) bleek dat veel gemeenten onvoldoende zicht hebben op de eigen woningvoorraad voor ouderen. Van de gemeenten die wel zicht hadden op de voorraad, rapporteerde de helft een tekort aan geschikte woningen voor de doelgroep. Het onderzoek en deze uitkomsten krijgen veel aandacht in de landelijke media.

artikel_Telegraaf

Comments are closed.