Ledenonderzoek aansluiting ANBO bij FNV 

ANBO_box_185 Opdrachtgever: ANBO

Steekwoorden: belangenbehartiging, ouderen, fusie

Jaar: 2007

Inleiding
ANBO onderzoekt de mogelijkheid om per 1 januari 2008 deel uit te maken van de vakcentrale FNV. In het kader van het besluitvormingsproces is het belangrijk om te weten wat de leden van ANBO vinden van deze plannen.

Werkwijze
Het onderzoek dient een beeld te geven van de standpunten van de leden van de ANBO met betrekking de voorgenomen toetreding tot het FNV. In nauwe samenwerking met ANBO is een vragenlijst opgesteld. In de vragenlijst wordt ingegaan op de attitude van de leden met betrekking tot FNV en worden aan de hand van stellingen eventuele vooroordelen bloot gelegd. Daarnaast wordt gevraagd wat men vindt van tot de argumenten die ANBO heeft voor een eventueel samengaan. Tot slot is gevraagd naar de mening over toetreding, waarbij aangegeven kon worden onder welke voorwaarden dit acceptabel zou zijn. De vragenlijst is verstuurd aan een willekeurige selectie van 1.500 ANBO-leden.

Resultaten
Uit het onderzoek is gebleken dat 70 procent van de ondervraagde leden voor aansluiting is. Dit resultaat komt vrijwel overeen met de verdeling van stemmen in de Verenigingsraad van ANBO voor 50-plussers, 68 van de 100 leden stemden voor aansluiting. Sinds begin 2009 is ANBO de 17e lidbond van vakcentrale FNV.

  • Het eindrapport is hieronder te vinden:
Eindrapport
Ledenonderzoek aansluiting ANBO bij FNV (augustus 2007)
  • Meer informatie over het ledenonderzoek kunt u hieronder vinden:

Nieuwsbrief ANBO
5 juli 2007

Aansluitingsprotocol
ANBO bij FNV vakcentrale (december 2007)