Nieuwe ontwikkelingen en toepassingen cliëntervaringsonderzoek

Cliënttevredenheid Tevredenheidsonderzoek Verstandelijk gehandicapten (VG) Sector

Het aantal instellingen dat gebruikmaakt van ons cliëntervaringsonderzoek neemt nog steeds toe. Nieuwe opdrachtgevers helpen mee aan de continue ontwikkeling van onze methode en aan het verbreden van de toepassingsmogelijkheden. Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven van recente toepassingen van onze methode bij nieuwe opdrachtgevers en doelgroepen, en de aanpassingen die we hebben gemaakt om de vragenlijst en wijze van dataverzameling nog beter aan te laten sluiten bij de wensen en situatie van de gebruikersgroep:

Toepassing bij cliënten met gedragsstoornissen en/of forensische problematiek

aanpassingen in de formulering van onderdelen en items zoals:

  • ‘verblijf ‘ en ‘afdeling’ in plaats van ‘wonen’ en ‘huis’ en ‘dagprogramma’ in plaats van ‘dagbesteding of werk’
  • aanvullende vragen over de behandelaar en behandeling (zoals waargenomen effectiviteit van de behandeling)
  • aanvullende vragen over veiligheid op de afdeling en verlofregeling

Toepassing bij doelgroep oudere doven

aanpassingen in de formulering van onderdelen en items, zoals:

  • module ‘verzorging’ in plaats van ‘begeleiding’
  • extra aandacht voor communicatie met zorg- en dienstverleners
  • aanvullende vragen over dienstverlening: van kapper tot tolkendienst

dataverzameling:

  • interviews in gebarentaal, inzet van doventolken

Toepassing bij doelgroep cliënten dagbesteding en werk

sommige opdrachtgevers bieden uitsluitend dagbesteding of werk, en geen woonvoorziening. Door selectie van modules is de standaardvragenlijst snel aan te passen aan deze doelgroep. Daarnaast wordt ook vaak een aantal thema’s en items toegevoegd, bijvoorbeeld:

  • uitbreiding van de basisvragen over dagbesteding met vragen over de fysieke en psychische belasting van het werk voor de cliënt
  • vragen over de werkplek (hygiëne, veiligheid, beschikbaarheid materiaal)
  • vragen over het leren en ontwikkelen van vaardigheden en vakbekwaamheid

Meer weten?

Indien u geinteresseerd bent in de toepassingsmogelijkheden van ons cliëntervaringsonderzoek laten we u graag ook wat voorbeelden van vragenlijsten en rapporten zien. Neem daarvoor vrijblijvend contact met ons op via telefoon of mail.

Comments are closed.