Nieuwe update ‘Cliënten aan het woord’ (versie 2016) beschikbaar

Beleidsterreinen Cliënttevredenheid Tevredenheidsonderzoek Verstandelijk gehandicapten (VG) Sector

Ons instrument ‘Cliënten aan het woord’ is opgenomen in de waaier van cliëntervaringsinstrumenten van VGN (pijler 2b). VGN verwacht van de aanbieders in de waaier dat ze continu werken aan verbetering van de kwaliteit van hun instrumenten. In het kader van de jaarlijkse kwaliteitsrapportage hebben we ook ons instrument op een aantal punten aangescherpt en geactualiseerd.

De nieuwe basisversie van de vragenlijst (versie 2016) heeft een aantal kleine wijzigingen ondergaan ten opzichte van de voorgaande versie (2015). De wijzigingen zijn zowel gestuurd vanuit de praktijk (wensen en suggesties van opdrachtgevers), als een uitwerking van de uitkomsten van de analyses die we in 2015 hebben uitgevoerd op betrouwbaarheid en validiteit.
Aanpassingen ten opzichte van de versie 2015 zijn:
• Het onderdeel ‘eten’ is deze versie losgekoppeld van het onderdeel ‘hulp in huis’ en aangevuld met twee extra vragen over gezond eten en keuzemogelijkheden. Deze aanpassing komt mede voort uit de resultaten van de statistische analyses die we vorig jaar hebben uitgevoerd. De analyses lieten onder andere zien dat het item over eten niet hoog correleerde met de andere items over hulp in huis.
• Het onderdeel beslissen is in de versie 2016 een zelfstandig thema geworden (voorheen onderdeel van het thema ‘wonen’). Ook dit sluit aan bij de uitkomsten van de analyses van vorig jaar, waaruit is gebleken dat ‘autonomie’ een van de onderliggende factoren is in ons instrument. Om de link met autonomie/zelfstandigheid te benadrukken zijn twee vragen toegevoegd: over zeggenschap over hoe de dag wordt ingevuld, en over ondersteuning van begeleiders bij het maken van eigen keuzes.
• Het onderdeel dagbesteding in de versie 2015 was tamelijk uitgebreid: elf gesloten vragen over de inhoud en vier over de begeleiding. In de praktijk kiest een deel van de opdrachtgevers er voor om een aantal vragen achterwege te laten. We hebben daarom de versie 2016 op dit punt aangepast, waarbij het aantal items over dagbesteding is teruggebracht naar zeven (plus drie over begeleiding).

De basisvragenlijst 2016 kan hier worden ingezien

Comments are closed.