Inventarisatie Computerbeeldschermen voor Slechtzienden

Inleiding Ipso Facto heeft een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar computerbeeldschermen voor slechtzienden. In het onderzoek is naast de beeldschermdiagonaal van de monitors ook gekeken naar het type beeldscherm (CRT,LCD/TFT), voorzetschermen en vergrotingssoftware. Op basis van het onderzoek kan bezien worden of voorzieningen een dermate grote meerwaarde hebben voor bepaalde categorieën slechtzienden dat opname in de […]

Productevaluatie: raadpleegfunctie van het Farmacotherapeutisch Kompas

Inleiding Het Farmacotherapeutisch Kompas is een sinds 1982 jaarlijks terugkerende uitgave van het CVZ (College voor zorgverzekeringen), over geneesmiddelen (farmacotherapie) en hun toepassing. Het Kompas geeft een gestructureerd en systematisch overzicht van alle in Nederland geregistreerde en op grond van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (WOG) toegelaten geneesmiddelen en apotheekbereidingen. In eerder onderzoek (1994) heeft Ipso Facto […]

Toepassing van drukpakken in de gezondheidszorg

Inleiding Ipso Facto heeft in opdracht van het CVZ een verdiepingsstudie uitgevoerd naar de toepassing van drukpaktherapie in Nederland. Het CVZ brengt jaarlijks een Signaleringsrapport uit over knelpunten in de verstrekking van hulpmiddelen. Een van de signalen waarvoor nader onderzoek noodzakelijk werd geacht, betreft de situatie rond de verstrekking en vergoeding van drukpakken. Regeling Hulpmiddelen 1996 regelt de aanspraak […]