Mediation in Primair Onderwijs

Inleiding Het Vervangingsfonds is geïnteresseerd in de mogelijkheden van mediation als instrument om ziekteverzuim als gevolg van conflicten terug te dringen. Mediation is een vorm van conflictoplossing waarbij een onafhankelijke en neutrale mediator partijen begeleidt om tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen. In 2002 is het pilotproject ‘Introductie van Mediation in de Onderwijssector’ gestart. […]

Evaluatie Arboplusconvenant in het Onderwijs

Inleiding Het Arboplusconvenant Primair en Voortgezet Onderwijs (PO en VO) is een overeenkomst tussen vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en de overheid over het verminderen van arbeidsrisico’s en het terugdringen van het ziekteverzuim in de sectoren primair en voortgezet onderwijs. Het Vervangingsfonds is verantwoordelijk voor de uitvoering van het convenant. Het Arboplusconvenant is eind 2004 afgesloten […]