positieve beoordeling Cliënten aan het woord 2017

Cliënttevredenheid Tevredenheidsonderzoek

De instrumenten voor het doen van cliëntervaringsonderzoek (Bouwsteen 2, voorheen pijler 2b van het kwaliteitskader van VGN) worden jaarlijks beoordeeld door een onafhankelijke wetenschappelijke commissie. Het oordeel over de meest recente versie van ons instrument (2017) is positief. De commissie spreekt haar waardering uit voor recente aanpassingen in de basisvragenlijst en de zorgvuldige rapportage daarover.

De Commissie van Deskundigen adviseert het bestuur van de VGN om uw instrument Cliënten aan het woord toe te laten tot de waaier voor de periode 2018 – 2019‘.

De volledige recensie kan hier worden ingezien.

De meest actuele versie van ‘Cliënten aan het woord’ kan hier worden ingezien.

Comments are closed.