Evaluatie fusie WMO-uitvoeringsorganisatie Participe

Gemeente Alphen aan den Rijn_box_185 Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan de Rijn

Steekwoorden: lokaal beleid, welzijn, WMO

Jaar: 2009

Inleiding
Participe is een zorg- en welzijnsorganisatie die is voortgekomen uit de fusie van twee stichtingen in Alphen aan den Rijn. Participe is verantwoordelijk voor een groot deel van de Wmo-taken in de gemeente Alphen aan den Rijn, zoals het indiceren en verstrekken van individuele voorzieningen, het verzorgen van collectieve welzijnsvoorzieningen en het beheer van welzijnsaccommodaties. Bij aanvang van de fusie (1 oktober 2008) is afgesproken dat nog in dezelfde raadsperiode een evaluatie zou worden uitgevoerd. Ipso Facto heeft het functioneren van de nieuwe organisatie geëvalueerd.

Werkwijze
Het doel van het onderzoek was te bepalen in hoeverre de beoogde doelen van de fusie van stichting Participe zijn behaald en welke aspecten nog versterkt konden worden. De evaluatie ging in op drie afzonderlijke aspecten van de nieuwe organisatie. Ten eerste is de organisatie zelf geëvalueerd (voldoet de organisatie aan de eisen met betrekking tot de uitvoering van de Wmo-taken zoals opgesteld door de gemeente). Ten tweede zijn de opbrengsten van de fusie en het daaraan voorafgaande traject in beeld gebracht. Ten slotte zijn enkele strategische vragen beantwoord, waarmee het toekomstperspectief van de organisatie is afgebakend.

Het onderzoek is uitgevoerd door interviews te houden met alle relevante betrokkenen en door een klantenonderzoek onder 100 klanten. In overleg met de gemeente zijn acht medewerkers bij de gemeente en alle medewerkers van het managementteam van Participe geïnterviewd (ook acht personen). Hiernaast zijn betrokkenen bij elf organisaties waarmee Participe samenwerkt geïnterviewd. Het klantenonderzoek vond plaats door 50 gebruikers van collectieve voorzieningen op locatie te interviewen en door een steekproef van 50 gebruikers van individuele voorzieningen telefonisch te interviewen.

Resultaten
In het digitale archief van gemeente Alphen aan den Rijn zijn verschillende stukken over dit onderzoek en de verdere besluitvorming omtrent de fusie te vinden. Hieronder vindt u het eindrapport en een link naar het digitale archief van gemeente Alphen aan den Rijn

Eindrapport
Evaluatie fusie Participe

Digitale Archief
Gemeente Alphen aan den Rijn