Cliëntervaringsonderzoek Herman Frantsenhuizen

Frantsenhuizen1_185 Opdrachtgevers: Herman Frantsenhuizen

Steekwoorden: zorg, verstandelijk gehandicapten, VG, tevredenheid, cliënten

Jaar: 2015, 2009

Inleiding
De Herman Frantsenhuizen zijn gezinsvervangende huizen in Vlaardingen voor mensen die niet zelfstandig in de maatschappij kunnen functioneren. Ipso Facto heeft in 2009 een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. De gebruikte vragenlijst is een eerdere versie van ‘Onze cliënten aan het woord’, die later in het kader van het kwaliteitsprogramma van VGN verder is ontwikkeld. In 2015 voert Ipso Facto opnieuw het CTO voor Herman Frantsenhuizen uit.

Werkwijze
Uitgangspunt van het onderzoek zijn persoonlijke interviews met de cliënten. De meeste antwoorden kunnen gegeven worden op een driepuntsschaal: positief, negatief of neutraal, waarbij gebruik wordt gemaakt van pictogrammen met gezichtjes. Deze informatie wordt aangevuld met de ervaringen van wettelijk vertegenwoordigers aan de hand van een relatief korte, gemakkelijk in te vullen vragenlijst. De vragensets bestaan uit modules die betrekking hebben op onderwerpen als wonen, begeleiding, dagbesteding en vrije tijd. Naast de vragen met de drie antwoordmogelijkheden wordt ook gevraagd om een rapportcijfer voor verschillende aspecten van de dienstverlening en is er ruimte om aan te geven wat goed/leuk wordt gevonden en wat niet.

Resultaten
Voor meer informatie over de inhoud van het onderzoek en de resultaten ga naar onderstaand artikel:

Artikel
Cliëntervaringsonderzoek Herman Frantsenhuizen 2009