Cliënttevredenheidsonderzoek VitrasCMD

VitrasCMD_185 Opdrachtgevers: VitrasCMD

Steekwoorden: zorg, welzijn, thuiszorg, tevredenheid, cliënten

Jaar: 2010

Inleiding
VitrasCMD is een thuiszorginstelling uit Nieuwegein die een breed pakket aan zorg en welzijn biedt. De organisatie is in 2007 ontstaan uit een fusie tussen Vitras en het Centrum voor Maatschappelijke Dienstverlening. Bij de nieuwe organisatie zijn ongeveer 1.800 in dienst die werkzaam zijn in een groot aantal gemeenten in de provincie Utrecht. In mei 2009 heeft de organisatie besloten tot de samenvoeging van de divisies Jeugdgezondheidszorg en Algemeen Maatschappelijk Werk/Thuisbegeleiding.

Werkwijze
Met de samenvoeging van de divisies tot de nieuwe divisie JMD wil VitrasCMD onder meer sneller, adequater en integraal inspelen op de wensen en vragen van de gemeenten en cliënten. VitrasCMD wil graag inzicht in de wensen van cliënten met betrekking tot het aanbod van de nieuwe divisie. Hiermee wil de organisatie de dienstverlening afstemmen op de behoefte. Ipso Facto heeft een onderzoeksvoorstel ontwikkeld waarmee VitrasCMD de beschikking krijgt over zowel kwantitatieve als meer diepgaande en kwalitatieve informatie. Er wordt zowel ingegaan op de verwachtingen die cliënten hebben voorafgaand aan de eerste kennismaking met VitrasCMD als op de ervaring en beleving van de cliënt met de dienstverlening. Ook worden verschillende onderzoeksmethoden gebruikt. Zo levert het onderzoek ook informatie op over op welke wijze cliënten het beste kunnen worden benaderd. Het onderzoek gaat daarmee verder dan een regulier klanttevredenheidsonderzoek.

Resultaten
De onderzoeksresultaten en het eindrapport zijn niet openbaar.