Combinatiebehandeling Osteotomie en Orthodontie

CVZ_box_185Opdrachtgever: College voor Zorgverzekeringen

Steekwoorden: zorg, zorgverzekering, verzekerd pakket

Jaar: 2008

Inleiding
Ipso Facto heeft in opdracht van het College voor zorgverzekeringen (CVZ) een onderzoek uitgevoerd naar de combinatiebehandeling osteotomie en orthodontie in de Zorgverzekeringswet (2008). Aanleiding is de onduidelijkheid die bestaat omtrent de vergoeding van de combinatiebehandeling. In de Zorgverzekeringswet is kaakchirurgie vrijwel volledig in het verzekerde pakket opgenomen, en dat geldt in ook voor osteotomie. Orthodontie is alleen in het verzekerde pakket opgenomen indien er sprake is van een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis van het tand-kaak-mondstelsel waarbij multidisciplinaire behandeling noodzakelijk is.

Doel
In de praktijk gaat osteotomie echter vaak samen met orthodontie en hierbij kan zich de situatie voordoen dat de osteotomie in principe wel en de orthodontie in principe niet voor vergoeding in aanmerking komt. Geconfronteerd met deze situatie heeft het CVZ zich op het standpunt gesteld dat alleen volledige behandelingen voor vergoeding in aanmerking komen. Op basis van dit standpunt zou de gehele combinatiebehandeling osteotomie-orthodontie niet voor vergoeding in aanmerking mogen komen in het geval dat het orthodontische deel van de behandeling niet voor vergoeding in aanmerking komt. Dit standpunt heeft tot de nodige discussie in het veld geleid, waardoor zelfs sprake lijkt van een toegenomen onduidelijkheid rond de vergoeding van de combinatiebehandeling osteotomie-orthodontie.

Werkwijze
Het CVZ wilde de bestaande onduidelijkheid wegnemen en heeft Ipso Facto gevraagd in kaart te brengen welke problemen zich voordoen in de praktijk. Ipso Facto heeft een interviewronde gehouden met de betrokken partijen in het veld (hoogleraren kaakchirurgie, hoogleraren orthodontie, kaakchirurgen, orthodontisten, zorgverzekeraars en beroepsverenigingen) om de problematiek in kaart te brengen. Ook is onderzocht welke oplossingsrichtingen mogelijk zijn en welke inhoudelijke argumenten in het veld bestaan om vóór of tegen deze oplossingsrichtingen te zijn. De resultaten van deze interviews zijn vastgelegd in een tussenrapportage die is teruggekoppeld aan alle respondenten, met het verzoek om daar nog een keer op te reageren. Vervolgens is een eindrapport samengesteld met een eigen analyse en conclusie van de onderzoekers. Op basis van het eindrapport heeft het CVZ in 2009 een nieuw standpunt ingenomen over de behandeling osteotomie en orthodontie.

Resultaten
De onderzoeksresultaten en het eindrapport kun u hieronder vinden:

Eindrapport
Combinatiebehandeling Osteotomie en Orthodontie

Tevens kunt u hieronder het standpunt van CVZ inzake de behandeling van osteotomie en orthodontie (2009) vinden:

Standpunt CVZ
inzake de behandeling osteotomie en orthodontie 2009