Deelprogramma Jeugd en Vrije Tijd

Gemeente Alphen aan den Rijn_box_185 Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan de Rijn

Steekwoorden: lokaal beleid, jeugd, welzijn

Jaar: 2008

Inleiding
Ipso Facto heeft in 2007 een onderzoek verricht naar jeugd en vrije tijd in Alphen aan den Rijn. Het onderzoeksrapport moest (mede) de basis vormen voor een nieuw op te stellen beleidsnota. Het integraal jeugdbeleid bestaat in Alphen aan den Rijn uit vier deelprogramma’s, te weten: Jeugd en Educatie, Jeugd en Zorg, Jeugd en Veiligheid en Jeugd en Vrije Tijd. Ipso Facto heeft op verzoek van de gemeente meegewerkt aan de totstandkoming van de beleidsnota ‘Deelprogramma Jeugd en Vrije Tijd 2008-2011’.

Werkwijze
In nauwe samenwerking met de gemeente zijn de doelstellingen, prioriteiten en inspanningen bepaald voor de komende vier jaar wat betreft het gemeentelijk beleid ten aanzien van de vrijetijdsbesteding door de Jeugd.

Hieraan ten grondslag liggen gesprekken met betrokken beleidsmedewerkers, de wethouder, het afdelingshoofd jeugd en programmamanager jeugd, het onderzoek Jeugd en Vrije Tijd (Ipso Facto, 2007), maar ook Scholierenonderzoek CtC, onderzoek naar jeugdparticipatie, het collegeprogramma en vele andere stukken. In deze onderliggende stukken is de mening van het veld en jongeren zelf uitgebreid meegenomen.

Ipso Facto is in dit proces de trekker en de penvoerder. Een onderdeel van die rol is het verzamelen van relevante informatie en stukken, de visies en opvattingen van de betrokken beleidsmakers- en medewerkers en het meerdere malen toetsen en optimaliseren van de inhoud van het deelprogramma.

Resultaten
De onderzoeksresultaten en het eindrapport zijn niet openbaar.