Evaluatie ZoetermeerPas 

Gemeente Zoetermeer_box_185 Opdrachtgever: Gemeente Zoetermeer

Steekwoorden: lokaal beleid, sociale zaken, welzijn

Jaar: 2011

Inleiding
De gemeente Zoetermeer hecht veel belang aan een minima- en armoedebeleid van een hoge kwaliteit en met een breed opgezet karakter. De ZoetermeerPas is een van de instrumenten uit het minimabeleid en stimuleert inwoners met een netto inkomen tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm tot het deelnemen aan activiteiten op het gebied van sport, cultuur of educatie. Gemiddeld heeft de pas ongeveer 9.500 gebruikers en ruim 150 aanbieders van activiteiten.

De gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeringsproces en het financiële en administratieve beheer van de pas. Op dit moment speelt een aantal interne en externe ontwikkelingen (zoals de herijking van het minimabeleid) die gevolgen zullen hebben voor de ZoetermeerPas. Tegelijkertijd heeft de gemeente de intentie de ZoetermeerPas en het daaraan gelieerde uitvoeringsproces naar een hoger niveau te tillen. Om inzicht te krijgen in de stand van zaken rond de ZoetermeerPas en om mogelijke toekomstscenario’s voor de pas op te stellen heeft Ipso Facto in opdracht van gemeente Zoetermeer een evaluatie van de pas uitgevoerd.

Werkwijze
De evaluatie is uitgevoerd door middel van documentenanalyse, interviews met betrokken medewerkers, gesprekken met lokale aanbieders (participanten), de Begeleidingscommissie WZI en enkele gebruikers van de ZoetermeerPas. Tevens zijn de regelingen bij referentiegemeenten Gouda, Utrecht, Den Haag en Tilburg in kaart gebracht door middel van desk research en interviews. Het onderzoek is beschreven in een uitvoerige rapportage. Deze rapportage biedt drie toekomstscenario’s.

Resultaten
De onderzoeksresultaten en het eindrapport zijn niet openbaar.