Gebruikerspanel Hulpmiddelen

Vilans_185 Opdrachtgevers: Vilans (voormalig KBOH)

Steekwoorden: zorg, welzijn, hulpmiddelen

Jaar: 2005

Inleiding
Het aantal Nederlanders dat hulpmiddelen gebruikt om zich te verplaatsen, om te zien, te horen of zelfstandig te kunnen blijven wonen neemt toe. Dit betekent ook een toenemende behoefte aan kwalitatief goede hulpmiddelen en goede informatievoorziening over hulpmiddelen. Een andere ontwikkeling is dat in de gezondheidszorg opvattingen, behoeften en wensen van de afnemers van zorg – de cliënten – een meer centrale rol krijgen.

Werkwijze
Om op de bovengenoemde ontwikkelingen in te spelen, hebben KBOH en Ipso Facto samen met meer dan tien cliënten- en belangenorganisaties een panel van gebruikers van hulpmiddelen opgezet. Het panel is in de periode 2003-2005 verschillende keren met schriftelijke enquêtes geraadpleegd als geheel en thematisch onder selecties van het panel (o.a. in werkgroepen). Het panel bestond uit 350 panelleden.

Het panel richtte zich op hulpmiddelengebruik in de volle breedte van het dagelijks leven. Het panel was bedoeld voor iedereen die hulpmiddelen verstrekt krijgt van de gemeente, thuiszorg, verpleeginstelling, zorgverzekeraar of die zelf hulpmiddelen inkoopt via een persoonsgebonden budget. Deze brede opzet maakte het panel uniek en sterk. Veel problemen met de aanvraag en vergoeding van hulpmiddelen overstijgen namelijk de verschillende vergoedingsregelingen. Daarnaast zijn veel hulpmiddelengebruikers afhankelijk van meer dan één vergoedingsregeling.

Resultaten
De onderzoeksresultaten en het eindrapport zijn niet openbaar.