Inkomenspositie chronisch zieken in Deventer

Gemeente Deventer_box_185Opdrachtgever: Gemeente Deventer

Steekwoorden: lokaal beleid, sociale zaken, gemeenten

Jaar: 2002

Inleiding
Op verzoek van de gemeente Deventer heeft Ipso Facto een inventarisatie en probleemanalyse gedaan naar de financiële positie van mensen met een chronische ziekte en/of handicap.

Werkwijze 
Het onderzoek dient ter beantwoording van de volgende onderzoeksvraag:

“Wat is de inkomenspositie van de groep chronisch zieken en gehandicapten in Deventer?”

Het onderzoek betrof twee delen, een bronnenonderzoek en een kwalitatief praktijkonderzoek. Het kwalitatief praktijkonderzoek heeft plaatsgevonden aan de hand van 10 face-to-face uitgevoerde diepte-interviews met personen met een chronische aandoening of handicap uit Deventer. De kandidaten voor de interviews werden benaderd door of in samenwerking met onder andere de Vereniging Spierziekten Nederland en de Gehandicaptenraad Deventer.

Resultaten
Huishoudens met chronisch zieken of gehandicapten hebben vaak een lager besteedbaar inkomen dan huishoudens bestaande uit leden zonder een chronische ziekte of handicap. Huishoudens met chronisch zieken of gehandicapten worden veelal geconfronteerd met ziektegerelateerde uitgaven die niet gecompenseerd worden. Daarnaast ervaart een deel van de chronisch zieken en gehandicapten een onvermogen om deel te kunnen nemen aan sociale activiteiten en activiteiten op het gebied van arbeid. De negatieve invloed hiervan op het onderhouden en opbouwen van sociale contacten kan emotioneel gezien enorm belastend zijn. Voor meer informatie zie het eindrapport en de literatuurstudie:

Inkomenspositie van chronisch zieken en gehandicapten in Deventer
Eindrapport
Inkomenspositie van chronisch zieken en gehandicapten in Deventer
Literatuuronderzoek