Inventarisatie voor Kinderveiligheidscampagne Verdrinking

Consument en Veiligheid_185Opdrachtgever: Consument en Veiligheid

Steekwoorden: jeugd, welzijn, culturele achtergronden

Jaar: 2010

Inleiding
Consument en Veiligheid heeft als doel de veiligheid in Nederland te verbeteren door het aantal ernstige ongevallen met letselschade als gevolg te verminderen. Sinds 1997 voert Consument en Veiligheid de nationale campagne Kinderveiligheid uit. De campagne stelt elke twee jaar één thema centraal. De Kinderveiligheidscampagne die de komende twee jaar wordt uitgevoerd, richt zich op verdrinkingen. Verdrinking is de belangrijkste oorzaak van sterfte door privé-ongeval bij jonge kinderen. De meeste dodelijke slachtoffers zijn jonger dan 5 jaar (70%). In de leeftijd tussen 0 en 14 jaar varieerde het aantal slachtoffers van 11 tot 22 per jaar (in de periode tussen 2004 en 2008). Ook komen jaarlijks tussen de 90 en 180 kinderen tussen 0 en 12 jaar op de eerste hulp van een ziekenhuis terecht.

Doel
Het doel van het verkennende onderzoek is inzicht te krijgen in de denkpatronen en motieven van niet-westerse allochtone ouders en hun kinderen ten aanzien van (het voorkomen van) verdrinkingsongevallen.

 Werkwijze
Het onderzoek bestond uit 78 groepsgesprekken met ouders van kinderen in de leeftijdscategorie tot 12 jaar. Het ging om mensen met diverse culturele achtergronden. In de gesprekken is ingegaan op risicoperceptie en maatregelen om ongevallen met water te voorkomen.

Resultaten
Bij dit onderzoek is samengewerkt met Bureau Mediad dat verantwoordelijk was voor de werving van respondenten en het verzorgen van de groepsgesprekken. Het onderzoek biedt aanknopingspunten voor de invulling en aanpak van de Kinderveiligheidscampagne Verdrinkingen.

  • Het eindrapport vindt u hieronder:

Eindrapport
Kinderveiligheidscampagne Verdrinking 2010