lokaal beleid ouderenhuisvesting 

ANBO_box_185

 Opdrachtgever: ANBO

Steekwoorden: lokaal beleid, huisvesting, welzijn

Jaar: 2012

Inleiding
Ipso Facto voert periodiek onderzoek naar lokaal huisvestingsbeleid voor ouderen uit in opdracht van ANBO. Het onderzoek is reeds viermaal door Ipso Facto verricht (in 1998, in 2002, in 2007 en in 2012). In 2012 is het onderzoek financieel en inhoudelijk ondersteund door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Doel
Het is een feit dat ouderen een steeds langere levensverwachting hebben en dat het aantal ouderen de komende decennia zal toenemen. Door middel van dit onderzoek wilde ANBO een actueel en representatief beeld verkrijgen van de wijze waarop gemeenten ouderenhuisvesting vormgeven. Daarnaast heeft ANBO het onderzoek periodiek laten uitvoeren om de ontwikkelingen in het beleid te kunnen volgen.

Resultaten
Het onlangs afgeronde onderzoek (2012) toont niet alleen aan dat gemeenten onvoldoende zicht hebben op de eigen woningvoorraad voor senioren. Het brengt ook in beeld dat meer dan de helft van de gemeenten die wel op de hoogte zijn een tekort aangeven. Het onderzoek en deze uitkomsten krijgen veel aandacht in de landelijke media.

Overige bronnen

  • Hieronder kunt het rapport downloaden:
Eindrapport
Landelijk onderzoek lokaal beleid ouderenhuisvesting (2012)
  • Voor meer informatie over het onderzoek en de media-aandacht verwijzen wij u door naar de onderstaande links: