Monitoring Blijf Veilig Mobiel 

ANBO_box_185 Opdrachtgever: ANBO (projectleider), ANWB, CG-Raad, Fietsersbond, NVVS, Oogvereniging, PCOB, samenwerkende ROV’s, Unie KBO, Veilig Verkeer Nederland.

Steekwoorden: mobiliteit, ouderen

Jaar: 2013

Inleiding
Blijf Veilig Mobiel (BVM) is een samenwerkingsverband bestaande uit tien organisaties (zie opdrachtgever) dat een stimulans wil bieden aan veilige mobiliteit van senioren en mensen met een beperking. Het programma is gestart in 2009 en heeft in 2012 een vervolg gekregen door een nieuwe subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de jaren 2012 en 2013. Dit vervolgprogramma heeft als doel specifieke producten voor senioren te ontwikkelen en kent daarnaast vier andere aandachtspunten:

  1. Fietsen (ook met de elektrische fiets)
  2. Werven en inzet van mobiliteitsambassadeurs (die kunnen lobbyen bij de gemeente)
  3. Individueel mobiliteitsadvies door (on)betaalde professionals zoals VOA’s
  4. Hernieuwde aandacht voor het zebrapad (actie ‘respect voor het zebrapad’)

Werkwijze
Eind 2013 liep de subsidie af en moest er een beslissing worden genomen over een eventueel vervolg van BVM. Om die beslissing goed te kunnen onderbouwen is er voor gekozen om een evaluatie uit te laten voeren door Ipso Facto. De evaluatie hielden een overzicht in van de resultaten van BVM en de visie en ervaringen van direct betrokkenen werden in kaart gebracht. Het onderzoek bestond uit dataverzameling onder verschillende groepen in de vorm van enquêtes, een interview ronde en een groepsgesprek met de belangrijkste stakeholders.

Resultaten
Uit het enquête onderzoek kwam naar voren dat er veel draagvlak is voor BVM. Twee veelgenoemde redenen voor de voortzetting van BVM waren:

  • de actualiteit en urgentie van het thema
  • beëindiging van het samenwerkingsverband zou betekenen dat veel werk voor niks is geweest. Er zijn namelijk verschillende producten en diensten ontwikkelt, maar deze moeten ook worden verspreid.

Overige bronnen

  • Hieronder kunt het rapport downloaden:
Eindrapport
Blijf Veilig Mobiel (2013)
  • Voor meer informatie over het project Blijf Veilig Mobiel ga naar de onderstaande link:
ANBO
Blijf Veilig Mobiel