Ervaringen WAO-ers bij UWV-herbeoordeling

FNV_box_185Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Steekwoorden: sociale zaken, werkgelegenheid, arbeidsgeschiktheid

Jaar: 2006

Inleiding
Veel WAO-ers zijn in 2005/2006 door het UWV herbeoordeeld op hun arbeidsgeschiktheid. Deze eenmalige herbeoordeling is in alle opzichten een ingrijpende gebeurtenis voor zeer veel arbeidsongeschikten. Nog meer dan al gevreesd, worden velen geconfronteerd met een gedeeltelijke of volledige afschatting. Maar ook de procedure zelf roept vaak verwarring en heftige emoties op. Wie zijn uitkering gedeeltelijk of geheel verliest komt meestal in een situatie met een onzeker perspectief. Toch wordt dan van alles van hem of haar verwacht.

Diverse cliëntenorganisaties hebben enquêtes uitgezet om de ervaringen van arbeidsongeschikten tijdens de herbeoordelingsoperatie te verzamelen. Op een bijeenkomst om over de eerste resultaten en indrukken te spreken is de intentie uitgesproken om samen op te trekken bij het verzamelen en verwerken van deze ervaringen. Het voorstel was om gezamenlijk specifieke aandachtspunten om te zetten in zeer gerichte vragen voor een gezamenlijke onderzoek.

Werkwijze
De uitvoering van dit onderzoek was een samenwerking van cliëntenorganisaties, Ipso Facto en Meccano. FNV leverde namens de participerende cliëntenorganisaties een conceptvragenlijst welke door Meccano en Ipso Facto is geperfectioneerd. De vragenlijst bestond uit twee delen: een deel met de specifieke vragen en een deel met algemene vragen. Specifieke vragen waren bijvoorbeeld of UWV actief reïntegratieondersteuning aanbiedt, of cliënten wordt gewezen op het bestaan van de arbeidsadviseur, of op de mogelijkheid van een IRO. De dataverzameling is via telefonische meldpunten bij de cliëntenorganisaties (FNV) zelf gegaan. De coördinatie en rapportage lagen in handen van bureau Meccano en Ipso Facto voerde de noodzakelijke analyses uit. Het onderzoek is begin 2006 afgerond.

Resultaten
De onderzoeksresultaten en het eindrapport zijn niet openbaar.