Vrijwilligertevredenheid DWO Dordrecht

DWO Dordrecht_185 Opdrachtgevers: Dordtse Welzijnsorganisatie (DWO)

Steekwoorden: welzijn, jeugd, tevredenheid, vrijwilligers

Jaar: 2010

Inleiding
De Dordtse Welzijnsorganisatie DWO biedt diverse welzijnsdiensten en producten aan in de gemeente Dordrecht. Daarbij zijn twee kernactiviteiten te benoemen: Jeugd, Jongeren en Opvoeding (JJO) en Participatie. DWO heeft een team van 170 professionele medewerkers én heeft de beschikking over een meer dan 500 vrijwilligers die een bijdrage leveren aan verschillende activiteiten.

Werkwijze
DWO heeft Ipso Facto gevraagd zowel een onderzoek uit te voeren naar de ervaringen en behoeften van de vrijwilligers, als naar de tevredenheid van de medewerkers. Bij het Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek staan thema’s centraal als begeleiding, waardering en motivatie. De vrijwilligers vullen een vragenlijst in die door Ipso Facto is samengesteld. Dit onderzoek biedt inzicht in de wensen en meningen die onder de brede vrijwilligersgroep leven. Het onderzoek resulteert in een toegankelijk rapport waarin aandacht is voor verschillende ‘typen’ vrijwilligers. Het onderzoek dat onder de medewerkers van DWO plaatsvindt, betreft een verdieping op de uitkomsten van een breed medewerkertevredenheidsonderzoek dat DWO zelf heeft uitgevoerd. DWO signaleerde op basis van de uitkomsten van dit onderzoek enkele knel- of verbeterpunten voor de organisatie. DWO gaf Ipso Facto daarom de opdracht voor het vervolgonderzoek. Er worden ongeveer 8 groepsgesprekken georganiseerd waarin met een klein aantal medewerkers inhoudelijk op de geconstateerde knel- of verbeterpunten wordt ingegaan.

Resultaten
De onderzoeksresultaten en het eindrapport zijn niet openbaar.