update Cliënten aan het woord (versie 2017) beschikbaar

Cliënttevredenheid Overig Tevredenheidsonderzoek Verstandelijk gehandicapten (VG) Sector Zorg & Welzijn

De basisversie van de vragenlijst Cliënten aan het woord heeft een aantal kleine wijzigingen ondergaan ten opzichte van de voorgaande versie (2016). De wijzigingen zijn zowel gestuurd vanuit de praktijk (wensen en suggesties van opdrachtgevers), als voortgekomen uit de afstemming op het vernieuwde Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg en de onderliggende visie.De volgende punten zijn veranderd ten opzichte van de versie 2016:

  • Het thema beslissen en zelfstandigheid, dat in de vorige versie van de vragenlijst (2016) nog een zelfstandige module vormde, is in de nieuwe versie van de vragenlijst geïntegreerd in de modules Begeleiding en Wonen. Dit sluit beter aan op de praktijk, en benadrukt dat autonomie een rol speelt in verschillende domeinen. In de modules dagbesteding/werk en vrije tijd wordt ook gevraagd naar zeggenschap of autonomie. Dat laatste was ook in de versie 2016 al zo, en vormde een extra argument om het onderwerp autonomie inhoudelijk te verbinden met de andere modules.
  • Aan modules Begeleiding, Vrije tijd en Ondersteuningsplan zijn enkele vragen over de betrokkenheid van het netwerk van de cliënt toegevoegd.
  • Aan de ‘tot slot’ vraag zijn vier gesloten vragen over ervaren gezondheid en kwaliteit van leven toegevoegd.
  • Elke module bevat een vraag naar verbeterpunten. Nieuw is dat er nu ook gevraagd wordt naar ‘koesterpunten’:  aspecten van de zorg, begeleiding, wonen etc. waarover de cliënt juist tevreden is, en die hij/zij graag wil behouden.

De vernieuwde basisvragenlijst kan hier worden ingezien.

Basisset

In aanvulling op de bestaande vragenlijst hebben we een basisset ontwikkeld. Dit is een dwarsdoorsnede uit de reguliere vragenlijst die gebruikt kan worden bij tussentijdse metingen of updates (in aanvulling op periodieke cliëntervaringsonderzoeken), als basis voor continue meting en als basis voor de terugkoppeling op individueel en teamniveau.De basisset bestaat uit drie onderdelen: een blok met 16 gesloten vragen, een blok met twee open vragen (verbeterpunten en aspecten die cliënt prettig/belangrijk vindt) en tot slot een blok met vier gesloten vragen over kwaliteit van leven.

De basisset kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor een jaarlijkse update van het reguliere, periodieke cliëntervaringsonderzoek dat een keer per drie jaar wordt uitgevoerd. in de tussenliggende jaren kan dan een update worden gegeven aan de hand van deze dwarsdoorsnede van vragen.

 

Comments are closed.