Doelgroepenraadpleging

Ipso Facto heeft veel ervaring met onderzoek onder leden en gebruikers, bijvoorbeeld voor patiënten- en consumentenorganisaties als DES Fonds en ANBO. De vragen bij een dergelijk onderzoek kunnen betrekking hebben op de ervaringen van leden met de vereniging (bijvoorbeeld het oordeel over de dienstverlening, of ideeën voor toekomstige belangenbehartiging), maar het onderzoek kan ook tot doel hebben om ervaringen met de gezondheidszorg in kaart te brengen en zicht te krijgen op eventuele belemmeringen daarbij. Op deze manier kan op een gestructureerde wijze en ‘bottom up’ voeding worden gegeven aan beleid en/of belangenbehartiging.
Vluchtelingenwerk

Een recent onderzoek is bijvoorbeeld het Behoefteonderzoek voor de Stichting VluchtelingenWerk Nederland. Ipso Facto deed onderzoek naar de ervaringen van vluchtelingen met een verblijfsvergunning met het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland en de belemmeringen die zij daarbij ervaren. De informatie is verzameld door middel van 20 individuele interviews en 4 groepsgesprekken. In totaal zijn 42 vluchtelingen geïnterviewd. De onderwerpen sloten zo veel mogelijk aan op de persoonlijke situatie en belevingswereld van de vluchtelingen. U kun hier het uitgebreide verslag lezen.