inventariserend en evaluatief onderzoek

ANBO


Inventariserend onderzoek
 dient om inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken of de uitgangssituatie; dat kan de omvang van bepaalde problematiek zijn, of de wijze waarop in de praktijk invulling wordt gegeven aan beleid. Inventariserend onderzoek kan op zichzelf staan, maar kan ook een onderdeel zijn van een evaluatie. Denk hierbij aan een contextonderzoek, waarbij de ervaringen van vergelijkbare partijen of doelgroepen in een andere context of regio in kaart worden gebracht. Op basis daarvan kunnen relevante suggesties voor beleid en ‘best practices’ worden benoemd. Een voorbeeld van een inventarisatie is het periodieke onderzoek seniorenhuisvesting dat wij voor ANBO verrichten.

 

Ministerie SZWGemeente Zoetermeer
Evaluatief onderzoek
is de verzamelnaam voor onderzoek waarbij de vraag centraal staat of de doelstelling van het beleid gerealiseerd is. Het kan dan gaan om de evaluatie van wet- en regelgeving, zoals bij onze evaluatie van social return bij het Rijk, of om de uitkomsten van gemeentelijke samenwerking, zoals in het voorbeeld van de evaluatie SEA Zoetermeer. In deze beide evaluaties is ook aandacht uitgegaan naar beleid en ‘good practices’ elders (inventarisatie als onderdeel van een evaluatie).