Cliëntervaringsonderzoek

Ipso Facto is al ruim 20 jaar partner van organisaties in de Verstandelijk Gehandicapten sector. Onze dienstverlening aan organisaties in deze sector is begonnen met het uitvoeren van leef- en woonwensenonderzoek. We zijn daar in de jaren 90 van de vorige eeuw mee begonnen en hebben sindsdien met tientallen organisaties samengewerkt. De laatste jaren doen we ook steeds vaker onderzoek naar medewerkertevredenheid en cliëntervaringen. Ons cliëntervaringsonderzoek is opgenomen in de ‘waaier’ van instrumenten die voldoen aan de kwaliteitscriteria van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

Ipso Facto heeft een instrument ontwikkeld voor het doen van cliëntervaringsonderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking. Ons instrument ‘Cliënten aan het woord’ is opgenomen in de waaier van cliëntervaringsinstrumenten van VGN (bouwsteen 2).

‘Cliënten aan het woord’ is in 2003 tot stand gekomen door een koppeling te maken tussen de uit de praktijk voortgekomen vragenlijst van een instelling en de bestaande aanpak van Ipso Facto in de leef- en woonwensenonderzoeken. Sindsdien is de vragenlijst verder ontwikkeld en geëvolueerd, waarbij zowel ervaringen in de praktijk, wensen en ervaringen van opdrachtgevers als de kwaliteitseisen van VGN een rol spelen.

Om in de vragenlijst te komen tot een volledig en ‘logische’ vertaling van kwaliteit van zorg en dienstverlening in kenmerken of aspecten is uitgegaan van het dagelijks leven van de cliënt. De organisatie van de zorg, dienstverlening en begeleiding is ontleed in een groot aantal verschillende kenmerken waarmee cliënten dagelijks te maken krijgen. Deze zijn gegroepeerd in 7 thema’s of modules, die zijn gerangschikt op herkenbaarheid of abstractie (van ‘dichtbij’ naar ‘verder weg’). Deze modules zijn herkenbaar voor een groot deel van de cliënten. Zij vormen de ruwe structuur van de dienstverlening, ondersteuning en zorg. Elk van de modules bestaat vervolgens uit een of meer ‘blokken’ met gesloten vragen, een algemeen oordeel of rapportcijfer en een open vraag naar verbeterpunten en positieve punten.

De basisvragenlijst (versie 2017) kan hier worden ingezien
Cliënten aan het woord