Kwaliteitsbewaking en ontwikkeling

Ons instrument is het resultaat van continue doorontwikkeling. De ervaringen van gebruikers (opdrachtgevers, interviewers en cliënten) spelen hier een belangrijke rol in, maar de ontwikkeling wordt ook richting gegeven door adviezen van de externe wetenschappelijke commissie die namens VGN alle instrumenten periodiek beoordeelt.
Ipso Facto streeft ernaar om het instrument continu te verbeteren en aan te passen aan de wensen en mogelijkheden van de doelgroep, en tegelijkertijd te voldoen aan de eisen die de wetenschappelijke commissie stelt aan de instrumenten in de waaier. Onderstaand kan de meest recente recensie van de commissie worden ingezien.

recensie VGN waaier 2020-2022