Documentatie en rapportage cliëntervaringsonderzoek 

Onderstaand bieden wij u de mogelijkheid om enkele documenten als PDF te downloaden.

Basisvragenlijst Cliënten aan het Woord

 

Toelichting op Cliënten aan het Woord

 

Voorbeeld rapportage

 

Voorbeeld rapportage Op locatieniveau

 

Voorbeeld rapportage Persoonlijk Dossier

 

Enkele voorbeelden van cliëntervaringsonderzoeken 

 

De volgende documenten kunt u op de website van de opdrachtgever bekijken

De Gelderhorst, instelling voor oudere doven,  heeft de rapportages van het meest recente cliëntervaringsonderzoek op haar site gezet:

 

 

 

 

 

 

Bij het CTO van Cavent zijn aparte rapportages gemaakt van het onderzoek onder cliënten en onder cliëntvertegenwoordigers; beide zijn op de site van Cavent te vinden:

Cliënten
Cliëntvertegenwoordigers

 

 

 

 

 

 

Op de website van Auti-start (organisatie voor jongeren met autisme) is een beschrijving van het recente (2016) CTO te vinden, met link naar het rapport en een link naar de eigen conclusie, waarin onder andere wordt ingegaan op de samenwerking met IF. Deze link staat hieronder:

Autistart