rapportage op individueel niveau

De rapportage van het cliëntervaringsonderzoek op individueel niveau bestaat uit een persoonlijk dossier.

Van iedere cliënt die aan het onderzoek heeft deelgenomen kunnen we een persoonlijk dossier maken, mits de naam van de cliënt bekend is. In het persoonlijk dossier wordt op individueel niveau een terugkoppeling gegeven van de resultaten van het onderzoek, zowel van de gesloten vragen als van de open vragen en de verbeterpunten. De resultaten van de gesloten vragen worden geordend aan de hand van de gekozen antwoorden; per thema is in één oogopslag te zien hoeveel en welke vragen positief (‘groen’), kan beter (‘geel’) of negatief (‘rood’) beantwoord zijn. Zie onderstaande illustratie.