rapportage op organisatieniveau

Elk cliëntervaringsonderzoek resulteert in een rapportage op organisatieniveau. De resultaten worden per module weergegeven in tabellen, tekst  en grafieken.

 

 

 

 

 

 

Als aanvulling op de tabellen en grafieken worden de meest opvallende punten beschreven, bijvoorbeeld: op welke vragen wordt het vaakst positief geantwoord en bij welke aspecten wordt relatief vaak kritisch geoordeeld? Ook geven wij standaard een beschrijving van de open antwoorden. Door middel van een samenvatting met voorbeelden en quotes, of – bij kleine populaties –  in de vorm van een opsomming.

Vervolgens zijn er diverse aanvullende analyses mogelijk. Te bepalen aan de hand van de wensen en de kenmerken van de opdrachtgever (organisatie) en populatie (omvang, woonvormen, soort dienstverlening etc.). Bijvoorbeeld:

  • Uitsplitsing van de antwoorden naar verschillende organisatieonderdelen of regio’s.
  • Uitsplitsing van antwoorden op basis van kenmerken van de populatie: bijvoorbeeld een onderscheid tussen cliënten wonen en ambulante cliënten.
  • Vergelijking tussen afdelingen of locaties op basis van schaalscores en rapportcijfers.
  • Vergelijking van resultaten met andere organisaties (spiegelinformatie).
  • Vergelijking van resultaten met voorgaande meting.

Een voorbeeld van een dergelijke rapportage kunt u hier bekijken.
Ook diverse opdrachtgevers hebben de rapportage op hun website gezet. Zie voor een recent voorbeeld de website van WonenPlus