lokaal beleid ouderenhuisvesting 

ANBO_box_185

 Opdrachtgever: ANBO

Steekwoorden: lokaal beleid, huisvesting, welzijn

Jaar: 1998 – 2016

Inleiding
Ipso Facto voert periodiek onderzoek naar lokaal huisvestingsbeleid voor ouderen uit in opdracht van ANBO. Het onderzoek is reeds vijf maal door Ipso Facto verricht (in 1998, in 2002, in 2007, 2012 en in 2016).

Doel
Het is een feit dat ouderen een steeds langere levensverwachting hebben en dat het aantal ouderen de komende decennia zal toenemen. Door middel van dit onderzoek wilde ANBO een actueel en representatief beeld verkrijgen van de wijze waarop gemeenten seniorenhuisvesting vormgeven. Daarnaast heeft ANBO het onderzoek periodiek laten uitvoeren om de ontwikkelingen in het beleid te kunnen volgen.

Resultaten
Het onlangs afgeronde onderzoek (2016) laat zien dat ruim vier op de tien gemeenten op dit moment een tekort aan seniorenwoningen signaleren. Dat is een toename ten opzichte van de vorige meting in 2012 (33%). Met name de kleinere gemeenten rapporteren een tekort. Bij gemeenten met meer dan 100.000 inwoners geeft minder dan een kwart aan dat er sprake is van een tekort aan seniorenwoningen

Overige bronnen

  • Hieronder kunt het rapport downloaden:
Eindrapport
Landelijk onderzoek lokaal beleid ouderenhuisvesting (2016)
Eindrapport
Landelijk onderzoek lokaal beleid ouderenhuisvesting (2012)

 

Dit onderzoek heeft veel media-aandacht gekregen, zie hieronder enkele voorbeelden daarvan:

www.NU.nl – maart 2016

www.anbo.nl – maart 2016
www.rtlz.nl – maart 2016
AD – april 2016