Resultaten onderzoek woonwensen senioren gemeente Wageningen gepresenteerd

Beleidsterreinen Lokaal beleid & Voorzieningen Overheidsinstanties

In opdracht van de gemeente Wageningen zijn de woonwensen van senioren in Wageningen geïnventariseerd. Het onderzoek is uitgevoerd middels een schriftelijke enquête. Deze is door Ipso Facto gemaakt, in samenwerking met de gemeente, de stichting Coördinatieorgaan Samenwerkende Wageningse Ouderenorganisaties (CWSO) en de Woningstichting.

In de Woonvisie van de gemeente is aangegeven dat het goed zou zijn als senioren zolang mogelijk in hun eigen huis en hun vertrouwende omgeving kunnen blijven wonen. De nadruk ligt met name op het langer zelfstandig wonen. Dat kan alleen als de woning hiervoor geschikt is (of geschikt te maken) en bepaalde voorzieningen dichtbij zijn. Bijvoorbeeld in de nabijheid van openbaar vervoer, supermarkt en huisarts of zorgsteunpunt. De conclusies die uit de enquête getrokken kunnen worden, zijn voor de gemeente belangrijk om zo beter te kunnen sturen op woningbouw. De conclusies zullen ook moeten worden gebruikt door ontwikkelaars om nieuwbouw beter te kunnen afstemmen op de behoefte van de doelgroep.

In de enquête is gevraagd naar de huidige woonsituatie van de respondenten en naar hun verwachtingen voor de komende jaren. Ook is gevraagd naar de wensen van Wageningers met betrekking tot de woonomgeving en de woonruimte. Om de vragen concreet en aansprekend te maken, is gevraagd om diverse bestaande en nog te realiseren woonvoorzieningen te beoordelen op aantrekkelijkheid.

De enquête is willekeurig verspreid onder 1.000 woningen/huishoudens waarvan één of meer bewoners ouder dan 65 jaar zijn. De resultaten zijn begin februari 2018 gepresenteerd tijdens een bijeenkomst voor de respondenten en andere geïnteresseerden, in aanwezigheid van wethouder Han ter Maat van wonen.

Het rapport van het woonwensenonderzoek is beschikbaar via de site van de gemeente Wageningen.

 

 

 

Comments are closed.