Woonwensen senioren gemeente Wageningen

Beleidsterreinen Lokaal beleid & Voorzieningen Overheidsinstanties

In opdracht van de gemeente Wageningen worden de woonwensen van senioren in Wageningen geïnventariseerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met stichting Coördinatieorgaan Samenwerkende Wageningse Ouderenorganisaties (CWSO) en de Woningstichting. In de Woonvisie van de gemeente is aangegeven dat het goed zou zijn als senioren zolang mogelijk in hun eigen huis en hun vertrouwende omgeving kunnen blijven wonen. […]

More