Nieuwsberichten

01-09-2020

Evaluatie project ‘Gezonde werkdruk’

Begin dit jaar heeft onderzoeksbureau Ipso Facto een evaluatieonderzoek verricht voor het project ‘Gezonde Werkdruk’ van het Vervangingsfonds. De evaluatie laat zien dat de gehanteerde aanpak succesvol is. De belangrijkste aanbeveling voor toekomstige projecten is om te kiezen voor een modulaire aanpak waarbij deelnemers zelf bepalen aan welke onderdelen ze wel/niet deelnemen. Aanpak en aangeboden cursussen Uit de evaluatie blijkt dat de schoolleiders positief zijn over de aangeboden activiteiten en opleidingen. Met name de cursussen Management Drives en Waarderend Leiderschap scoren hoog. Een meerderheid oordeelt ook positief over de focus op de schoolleider, het maken van een eigen plan van […]
09-12-2019

Evaluatie social return beleid provincie Noord-Holland

Ipso Facto heeft het social return beleid van de provincie Noord-Holland geëvalueerd. Het onderzoek had tot doel om inzicht te verkrijgen in de wijze waarop social return wordt toegepast in de (inkoop)praktijk en welke (gewenste en ongewenste) effecten dat heeft. Daarnaast is gevraagd op welke wijze het effect van social return kan worden vergroot. De hoofdvraag is als volgt geformuleerd: In hoeverre wordt het instrument social return door de provincie effectief toegepast, zodanig dat mensen uit de doelgroep aan werk(ervaring) komen en dat de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind wordt? De evaluatie toont aan dat PNH goed heeft nagedacht over […]
25-01-2019

Toelating ‘cliënten aan het woord’ waaier 2020-2022

De laatste versie van ons instrument is door de wetenschappelijke commissie van VGN positief beoordeeld en zonder voorbehoud toegelaten tot de waaier 2020-2022. De commissie spreekt haar waardering uit voor de doorontwikkeling en zorgvuldige rapportage daarover. De recensie kan hieronder worden gedownload (pdf bestand). Recensie VGN waaier 2020-2022
Contact