Woonwensenonderzoek

Ipso Facto voert sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw woon- en leefwensenonderzoek uit. We doen dat in opdracht van instellingen voor gehandicaptenzorg, maar ook steeds vaker voor andere opdrachtgevers zoals gemeenten, woningcorporaties, organisaties voor ouderenzorg en bouwadviesbureaus. Deze woonwensenonderzoeken worden vaak gedaan in samenwerking met andere partijen, als onderdeel van een breder adviestraject. Ipso Facto kan indien gewenst ook ondersteuning uit het eigen netwerk inschakelen, zoals een architect of bouwadviesbureau.

Via het woonwensenonderzoek worden de (toekomstige) bewoners en geïnteresseerden in een vroeg stadium bij de nieuwbouwplannen betrokken en kan de opdrachtgever de ontwikkeling van de plannen effectief op de aard en omvang van de vraag aanpassen. Het onderzoek levert bruikbare input bij het opstellen van nieuwbouw- en herstructureringsplannen, van woning (type, prijs, grootte, indeling et cetera) tot woonomgeving (zoals groen-, speel- en parkeervoorzieningen).

Een recent voorbeeld van woonwensenonderzoek betreft het onderzoek dat wij voor stichting Pro Senectute hebben uitgevoerd, in samenwerking met bbn adviseurs. Stichting Pro Senectute biedt huisvesting en zorg aan gelijkgestemde senioren. Deze gelijkgestemdheid komt onder andere tot uiting in de achtergrond en maatschappelijke en culturele belangstelling van de doelgroep.

Pro Senectute heeft meerdere locaties, waarbij zowel zelfstandig wonen als wonen met zorg mogelijk is. In 2016 heeft Ipso Facto woonwensenonderzoek gedaan voor drie locaties van Pro Senectute: Wildhoef, Oranjestein en Tusselerhof (drie deelonderzoeken). Bij elke locatie zijn de wensen van bestaande en toekomstige bewoners (geïnteresseerden, ‘vrienden’ van de stichting) in kaart gebracht en vertaald in aandachtspunten voor de (nieuw)bouwplannen. Het onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van een bredere begeleiding door bouwadviesbureau bbn adviseurs uit Houten.

Ook voor gemeenten en woningcorporaties kan woonwensenonderzoek interessant zijn. Zo doen we voor de gemeente Wageningen onderzoek naar de woonwensen van senioren in die gemeente. Het doel is om inzicht te krijgen in toekomstige vraag naar woningen (welk soort woningen, welke eisen met betrekking tot faciliteiten in de omgeving) in de verschillende delen van de stad.

 

 

 

Op de volgende pagina lichten wij het onderzoek toe voor de gehandicaptensector.