Tevredenheids­onderzoek

Het tevredenheidsonderzoek behelst onderzoek naar ervaringen, meningen en wensen. Dit kan op diverse manieren worden vormgegeven. Zo kan het gaan om een ledenraadpleging, een doelgroepenanalyse, een tevredenheidsonderzoek of een gebruikersonderzoek.

Voor een deel wordt de vorm en inhoud van deze onderzoeken bepaald door de kenmerken van de doelgroep. Op de volgende pagina’s lichten wij deze doelgroepen specifieker toe.

Contact