Ipso Facto doet regelmatig onderzoek naar medewerkerstevredenheid voor diverse opdrachtgevers, met name in de gezondheids- en gehandicaptenzorg. Dit zijn sectoren waarin Ipso Facto traditioneel sterk is, en opdrachtgevers zijn dan ook vaak ‘bekenden’ van ons voor wie we in het verleden al eens ander onderzoek hebben gedaan.


Tevredenheid is geen statisch begrip, maar de uitkomst van een dynamisch proces, waarbij veel factoren een rol spelen. Het onderzoek naar medewerkertevredenheid van Ipso Facto heeft daarom een brede insteek en biedt plaats aan alle ‘ingrediënten’ die een rol spelen in de beleving en de evaluatie van het werk.


Om de brede insteek te benadrukken spreken we ook wel van onderzoek naar ‘werkbeleving’. Onze ervaring in de VG-sector vertaalt zich door in de inhoud van de vragenlijsten. Naast ‘standaardvragen’ over bijvoorbeeld werkdruk en arbeidsomstandigheden, stellen wij ook vragen die betrekking hebben op het werken met cliënten.  Zowel de positieve aspecten ervan als de (mogelijk) belastende kanten.

Werkbelevingsonderzoek

Om u een indruk te geven van onze verslaglegging, hebben wij een voorbeeld gemaakt van een rapportage op organisatieniveau en een voorbeeld van een rapportage op locatieniveau (factsheet). Deze kunt u onderstaand downloaden.

Voorbeeld op organisatieniveau

Voorbeeld op locatieniveau

Contact