Onderzoeken

Wij hebben sinds de oprichting honderden onderzoeken uitgevoerd. Naast beleidsonderzoek voeren we onderzoeken uit naar wensen en ervaringen van doelgroepen, zoals cliënten/patiënten, bewoners en leden van organisaties.

We hebben onze werkzaamheden onderverdeeld in onderstaande vier categorieën. Via de bijbehorende links is meer informatie beschikbaar en worden voorbeelden gegeven van door ons uitgevoerd onderzoek.

Contact