Over Ipso Facto

Ipso Facto is een onafhankelijk bureau voor beleidsonderzoek en advies, opgericht in 1982. Vrij vertaald betekent Ipso Facto: ‘de feiten spreken voor zich’.

Wij doen onderzoek op landelijk, regionaal en lokaal niveau op velerlei beleidsterreinen. Speerpunten zijn zorg, welzijn, onderwijs, werk en inkomen.

De doelstelling van Ipso Facto is het ondersteunen van beleidsvoerende organisaties met kennis verkregen uit deskundig uitgevoerd sociaal wetenschappelijk onderzoek. Desgewenst uitgebreid met een strategisch beleidsadvies.

Door het fungeren als schakel tussen beleidsmakers en onderzoekspopulatie (cliënten, medewerkers, burgers etc.), draagt Ipso Facto bij aan draagvlak voor beleid en een soepeler verloop van het beleids- of werkproces.

De informatie op onze website is op verschillende manieren toegankelijk: door het type onderzoek te selecteren, of door te zoeken op soort opdrachtgever. In beide gevallen wordt informatie gegeven over onze werkwijze en wordt deze geïllustreerd met concrete voorbeelden van uitgevoerde projecten.

Heeft u nog vragen of wilt u nader kennis maken; neem contact met ons op via e-mail of telefoon. Onze contactgegevens vindt u hier.

De illustraties op onze website zijn fragmenten van het werk van Jan Montyn (1924-2015). Jan Montyn was een van de bekendste etsers van Nederland. Zijn kleurrijke leven is onderwerp van de bestseller ‘Montyn’ door Dirk Ayelt Kooiman. Jan Montyn heeft in 2000 twee etsen gemaakt in opdracht van Ipso Facto. De fragmenten die op de website worden getoond zijn afkomstig van etsen uit de eigen verzameling van Ipso Facto.

Contact