Hieronder vindt u een selectie van berichten in de media over onderzoeken van Ipso Facto en enkele artikelen die door ons zijn geschreven. Deze informatie kan vrij worden gebruikt, onder voorwaarde van een bronvermelding.

Evaluatie social return

In de Tender nieuwsbrief van april 2015 is een artikel verschenen over de evaluatie van social return bij het Rijk. Het artikel is geschreven samen met Kim Schofaerts. Door op de foto te klikken kan het artikel worden gedownload (pdf).

Dagblad Trouw heeft een artikel gewijd aan sociaal aanbesteden door het Rijk en regionale overheden. Het artikel is voor een groot deel gebaseerd op de evaluatie door Ipso Facto, en door de journalist voorzien van een kritisch oordeel over de inspanningen van het Rijk. het artikel is te lezen op de website van Trouw.

Op 7 november 2014. vond in Den haag de Studiedag Sociaal Opdrachtgeverschap en Sociaal Ondernemen plaats met bijdragen uit theorie, wetenschap en praktijk over Social Return en andere vormen van sociaal opdrachtgeverschap en sociaal ondernemen. De bijdragen aan deze studiedag zijn verzameld in een boekje. Ook de samenvatting van onze evaluatie van social return bij het Rijk is opgenomen in het boekje. Het boekje is te bestellen via info@cslk.nl

Publicspaceinfo.nl bevat informatie en nieuws over uiteenlopende sociale onderwerpen. Social Return is één van deze onderwerpen en in de uitleg wordt meerdere malen verwezen naar de evaluatie door Ipso Facto. De informatie is te lezen op de website van Publicspaceinfo.nl.

Onderzoek lokaal beleid ouderenhuisvesting

Ipso Facto voert periodiek onderzoek naar lokaal huisvestingsbeleid voor ouderen uit in opdracht van ANBO. Het meest recente onderzoek is uitgevoerd in 2016  (daarvoor in 1998, in 2002, 2007 en in 2012). Dit onderzoek heeft veel media-aandacht gekregen, zie hieronder enkele voorbeelden daarvan:

www.NU.nl – maart 2016
www.anbo.nl – maart 2016
www.rtlz.nl – maart 2016
AD – april 2016

Onderzoek mediation in het primair onderwijs

Ipso Facto heeft in opdracht van het Vervangingsfonds onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van mediation in het primair onderwijs. Het onderzoek diende inzicht te geven in de omvang van de conflictproblematiek in het primair onderwijs, de wijze waarop met de conflicten wordt omgegaan en de bekendheid met en het gebruik van mediation. Specifieke aandacht was er voor de rol van vooroordelen bij het niet gebruiken van mediation. Over dit aspect is een artikel gepubliceerd in het tijdschrift Conflicthantering. Door op de foto te klikken kan het artikel worden gedownload.

Contact