● Cliëntenparticipatie in de WWB in opdracht van het ministerie van SZW
● Evaluatie Informatie- en Servicepunt Sociale Activering in opdracht van het ministerie van SZW
● Evaluatie social return in opdracht van het ministerie van BZK en SZW
● Monitor Wet Voorzieningen Gehandicapten in opdracht van het ministerie van VWS
Contact