opdrachtgevers rijksoverheid

Evaluatie social return in opdracht van het ministerie van BZK en SZW

Ministerie SZW

Cliëntenparticipatie in de WWB in opdracht van het ministerie van SZW

Evaluatie Informatie- en Servicepunt Sociale Activering in opdracht van het ministerie van SZW

Monitor Wet Voorzieningen Gehandicapten in opdracht van het ministerie van VWS