Meer informatie over onze werkwijze bij een cliëntervaringsonderzoek is beschikbaar via onderstaande link.

Online Toepassing

Instellingen kunnen er voor kiezen om de vragenlijst schriftelijk of digitaal (online) te willen afnemen (of aanbieden aan respondenten). Ook een combinatie van schriftelijk en digitaal is mogelijk, en wordt in de praktijk vaak ook zo gebruikt. Bij de online vragenlijst kan het om een eenmalige meting gaan met een vaste deadline, maar ook meer flexibele vormen van dataverzameling zijn mogelijk. Zo is het mogelijk om de vragenlijst continu online te hebben.

Continue meting

Bij continue meting kunnen respondenten (cliënten en/of vertegenwoordigers) op elk gewenst moment worden uitgenodigd om de lijst online in te vullen, bijvoorbeeld voorafgaand aan een zorgplanbespreking. Nadat de vragenlijst is ingevuld wordt automatisch een e-mail verstuurd aan de instelling (bijvoorbeeld cliëntenadministratie) om deze te attenderen op de ontvangst van de gegevens.

De gegevens worden verzameld, opgeslagen en weergegeven in een digitale omgeving en zijn toegankelijk via een online ‘dashboard’. Via dit dashboard kan worden gekeken naar individuele informatie maar ook naar resultaten van een bepaalde groep of over een bepaalde module. Om misbruik te voorkomen dienen (geautoriseerde) gebruikers van het dashboard een persoonlijke code in te vullen. De continue afname kan goed gecombineerd worden met een periodieke rapportage over de gehele populatie. In dat geval worden alle data van de afgelopen periode (bijvoorbeeld 2 jaar) samengevoegd en geanalyseerd.

Voordelen van een online dashboard

  • Cliënten kunnen op elk gewenst moment worden uitgenodigd om een enquête in te vullen
  • U krijgt een automatische ontvangstbevestiging nadat een enquête is ingevuld
  • U kunt de individuele informatie van cliënten op het dashboard terugvinden
  • U kunt de resultaten van verschillende groepen op het dashboard vinden
  • Het dashboard is beveiligd met een inlogsysteem
  • De continue afname kan gecombineerd worden met een periodieke rapportage over de gehele populatie
Contact