Ipso Facto heeft een nieuwe vragenlijst ontwikkeld voor ervaringsonderzoek of tevredenheidsonderzoek onder medewerkers die begeleid of beschut werk hebben. Deze vragenlijst hebben we Medewerkers aan het woord genoemd.

‘Medewerkers aan het woord’ kan ingezet worden bij onderzoek naar medewerkertevredenheid bij werknemers met een arbeidsbeperking, of bij cliëntervaringsonderzoek bij cliënten met arbeidsmatige dagbesteding. In dat geval kan gedacht worden aan cliënten die werken bij een zorgboerderij of bijvoorbeeld een horecagelegenheid.

De indeling van de lijst en formulering van de vragen is gebaseerd op ons instrument ‘Cliënten aan het woord’ en aangevuld met vragen die specifiek over werken gaan, bijvoorbeeld over de waardering van de werkzaamheden, de ervaren belasting, de geschiktheid van de werkplek etc. De vragenlijst sluit daarmee meer aan op een reguliere arbeidssituatie dan ‘Cliënten aan het woord’ (waarvan ook een versie dagbesteding bestaat). Doordat de lijst is gebaseerd op ‘Cliënten aan het woord’ voldoet deze ook aan de kwaliteitseisen die door de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland zijn gesteld aan cliëntervaringsonderzoek in de VG-sector.

De vragenlijst bestaat uit de volgende onderdelen:
• inhoud van het werk: vragen over de afwisseling, collega’s, ervaren belasting etc.
• werkplek: vragen over voorzieningen, materiaal, veiligheid etc.
• kiezen en beslissen: vragen over autonomie en beslissingsvrijheid
• leidinggeven en begeleiding: vragen over de begeleiding en ondersteuning
• afspraken en doelen: vragen over gemaakte afspraken en werken aan doelen
• inspraak en klachten: vragen over inspraak en klachtenregeling

De vragenlijst kan eenvoudig worden aangepast aan verschillende doelgroepen door de formulering van vragen aan te passen; vragen over begeleiding kunnen bijvoorbeeld worden aangepast in vragen over leidinggevenden. De vragenlijst kan door medewerkers zelfstandig, of met een beetje hulp worden ingevuld, maar is ook geschikt voor afname in de vorm van een interview. Ipso Facto zorgt in dat geval voor een uitgebreide instructie voor interviewers.

Contact